Pandemiyle Mücadele

Bulaşma Yolları

Koronavirüs kişiden kişiye bulaşır. Koronavirüs çeşitli yollardan bulaşsa da esas olarak solunum yolu yoluyla bulaşır. Enfeksiyon riski de çeşitli faktörlere bağlıdır. Örneğin, enfekte kişinin salgıladığı virüs partiküllerinin miktarı, enfeksiyon riskinin artmasında bir faktördür. Hasta bir kişiyle temas süresi temasın nerede olduğu da belirleyici olabilir. Koronavirüs bulaşma riski, kapalı alanlarda temiz havaya göre çok daha yüksektir. Ayrıca koronavirüs mutasyonlarının örneğin Büyük Britanya’dan olanlar, daha önce bilinen virüs formuna göre insandan insana daha kolay bulaşır.

Ana Bulaşma yolu: Damlacık Enfeksiyonu

Virüsün ana bulaşma yolu damlacık enfeksiyonudur. Enfekte olan bir kişi eğer öksürür, hapşırır ya da konuşursa virüslü damlacıklar saçar. Bunlar 1,5 metre kadar bir alana yayılarak yüzeylere konar. Yakın çevrede başka insanların da bulunması halinde damlacıklar bunların ağzı, burnu ve icabında gözlerine değerek enfekte olmasına yol açarlar.

Bir kişi, enfekte olan bir kişiye ne kadar yakın mesafede olunursa, birinden diğerine bulaşabilecek enfeksiyonlu damlacık sayısı da bir o kadar yüksek olur. Asgari 1,5 metre olan bir mesafe itibariyle enfeksiyon olasılığı çarpıcı derecede azalır.

Aerosol Yoluyla da Bulaşıyor

Koronavirüs, aerosoller üzerinden de bulaşabilir. Aerosoller 5 mikrometreden küçük ve havada asılı kalan damlacık çekirdekleridir. Konuşma, özellikle de yüksek sesle kahkaha atma ya da şarkı söyleme hallerinde saçılabilen bu damlacık çekirdekleri havada uzunca bir süre asılı kalabilirler. Bu nedenden ötürü birden fazla kişinin bulunduğu kapalı yerlerde düzenli aralıklarla havalandırma yapmak gereklidir.Ayrıca bir maske takılması koruma için faydalıdır.

Yüzeylerden Bulaşması da Mümkün

Korona virüslerinin yüzeyler üzerinden bulaşması da mümkündür. Koronavirüsler metal, cam veya plastik gibi cansız yüzeylerde hayatta kalabilir. COVID-19 hastası bir kişi doğrudan böyle bir yüzeye hapşırır veya öksürürse, yüzey belirli bir süre bulaşıcıdır.

Hastaların solunum parçacıklarındaki virüslerle kontamine olmuş  yüzeylere (aynı zamanda fomitler olarak da adlandırılır) dokunulduktan sonra ellerini yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götüren bir kişi, koronavirüs ile enfekte olabilir ve hastalığın semptomlarını geliştirebilir. Bu nedenle, kendinizi fomit enfeksiyonundan korumak için ellerinizi sıklıkla su ve sabun ile titizce yıkayın.

Salgınla mücadele için  önemli bir önlem

AHA Formülü

 Abstand halten ↔ Sosyal Mesafe bırakın

Hygiene beachten ↔ Hijyene dikkat edin

Im Alltag Maske tragen ↔ Günlük maske takın    

Risk grubunda yer alıyor musunuz?

Prensip olarak, vücut dirençleri zayıflamış olan kişilerde hastalığın ağır seyretme riski daha yüksektir. Bağışıklık sistemi yaşın ilerlemesine bağlı olarak zayıfladığı için, ileri yaş bir risk faktörü oluşturur. Aynı şekilde, daha önceden yakalanılmış olan belli hastalıklar da enfeksiyonun ağır bir hastalık seyrine yol açması olasılığını güçlendirir. Bu hastalıklar arasında, kronik solunum yolları ve akciğer hastalıkları (KOHA ve astım), kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon, kanser, Diabetes mellitus (şeker hastalığı), ağır depresyon ve bipolar bozukluk vardır. COVİD-19 hastalığının yol açacağı ağır sonuçlara maruz kalmamak için, risk grubunda yer alan kişilerin bir an önce aşı yaptırmaları daha da önem kazanır. Zira koronaya karşı koruyucu aşılama, hastalığın ağır seyretmesini önler.

Güncellik: 05.2021, Kaynak: Bundesministerium für Gesundheit